Termodynamika techniczna (konwersja energii), wymiana ciepła, technika cieplna, energetyka cieplna, chłodnictwo, spalanie (zjawiska termiczne, chemiczne i mechaniczne). Komitet został powołany w 1972 r.